Wei Yi جوانترین استاد بزرگ شطرنج تاریخ

“یی وی” شطرنج باز نوجوان چینی که دیروز در مسابقات «ریکیاویک» استاد بزرگ واشیه لاگراو (2715) را مغلوب کرده بود، به سومین نورم مورد نیازش دست یافت و در سن 13 سال و 8 ماه و 23 روزگی جوانترین استاد بزرگ شطرنج حال حاضر جهان و چهارمین استاد بزرگ جوان تاریخ لقب گرفت.