دانلود رایگان انجین شطرنج Komodo 9.3

انجین شطرنج کومودو 9.3 قویترین انجین شطرنج جهان را که به تازگی منتشر شده است. در صدر لیست انجین های شطرنج جهان قرار گرفته است . این انجین از انجین فریتز 15 که به تازگی منتشر شده است نیز قوی تر است.برای استفاده از این …