دانلود کتاب شطرنج دفاع سنگی بر اساس شروع فرانسه برای سیاه

کتاب شطرنج   A Rock Solid Chess Opening Repertoire for Black  نوشته ویاچسلاو اینگورن استاد بزرگ و مربی اکراینی (مربی تیم بانوان اکراین در المپیاد شطرنج سال 2006 ) چاپ انتشارات گامبی در 194 صفحه و به زبان انگلیسی را می توانید از لینک پایین همین …