مسابقه شترنج سریع جام رمضان فومن 1396

جام رمضان فومن با دو میلیون تومان جایزه آیین نامه مسابقات شطرنج سریع جام رمضان شهرستان فومن « یادبود شطرنج باز نوجوان عرفان جماعتی » 1- مسابقات براساس قوانین فیده برگذار می گردد . 2- مسابقات ریتد بوده و نتایج برای محاسبه ریتینگ به فیده …