آغاز بزرگترین رویداد شطرنج جهان در سال 2013

بزرگترين رويداد شطرنج جهان در سال 2013 امروز 9 توامبر بين ويسواناتان آناند مدافع عنوان قهرماني و مگنوس کارلسن مدعي اين عنوان ، در چناي هند آغاز مي شود. دور اول رقابت ها راس ساعت 15 بوقت محلي(13 بوقت تهران) برگزار مي شود و کارلسن…

ادامه