آغاز بزرگترین رویداد شطرنج جهان در سال ۲۰۱۳

بزرگترين رويداد شطرنج جهان در سال ۲۰۱۳ امروز ۹ توامبر بين ويسواناتان آناند مدافع عنوان قهرماني و مگنوس کارلسن مدعي اين عنوان ، در چناي هند آغاز مي شود. دور اول رقابت ها راس ساعت ۱۵ بوقت محلي(۱۳ بوقت تهران) برگزار مي شود و کارلسن …