بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی فجر مشهد

بيست ودومين دوره مسابقات بين المللي فجر (چهارمين دوره مسابقات بين المللي جام فردوسي) از ۱۰ بهمن ماه با رقابت ۲۰۰ شطرنج باز از سراسر کشور و همچنين حضور شطرنج بازاني از کشور هاي ارمنستان،آذربايجان و عراق آغاز شد که دورپاياني و اختتاميه اين مسابقات…

ادامه