پویا ایدنی قهرمان شطرنج جهان شد

مسابقات شطرنج قهرمانی رده‌های سنی جهان در شش رده سنی دختران و شش رده سنی آزاد و در یازده دور برگزار شد. از ایران 38 شطرنج باز دختر و پسر در این رقابت‌ها که میزبانی آن بر عهده امارات بود حضور داشتند که در پایان…

ادامه