گزارش هشتمین دور قهرمانی جهان سال 2013

مگنوس کارلسن،‌ مدعي عنوان قهرماني جهان و مرد شماره يک فهرست درجه بين المللي فيده،‌ با تغيير استراتژي گشايشي خود اين بار حرکت 1.e4را انتخاب کرد. کارلسن که نشان داده با مهره سفيد علاقه چنداني به وارد شدن در آخر بازي برلين را ندارد تصميم …

مسابقات بادن بادن آلمان

کاروآنا با 5.5 امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند همچنان به تنهایی در صدر آناند و نایدیچ با4.5 و4 امتیاز در رده های دوم وسوم می باشند. در پایان دور هشتم مسابقات بادن بادن کاروآنا با 5.5 امتیاز و یک امتیاز بیشر از آناند …