مسابقه دو جانبه شطرنج هیکارا ناکامورا با دیوید ناوارا

یک دوره مسابقه شطرنج دوستانه در پراگ پایتخت کشور چک بین ناکامورا دارنده رتبه 7 رنکینگ جهان با دیوید ناوارا از جمهوری چک دارنده رنکینگ 26 جهان در رتبه بندی فیده از تاریخ 6 ژوئن الی 11 ژوئن برگزار گردید.دو بازی اول و دوم را…

ادامه