هو یفان قهرمان شطرنج جایزه بزرگ بانوان شد

قهرمانی زودهنگام «هو یفان» در دور دهم ، «هو یفان» با 8.5 امتیاز به تنهایی و با قدرت در صدر قرار دارد. « جو ونجون » نیز از کشور چین با 7 امتیاز در رتبه ی دوم قرار دارد و « الینا دنیلیان » از …