مجموعه بازیهای مگنوس کارلسن

در لینک پایین صفحه مجموعه بازیهای مگنوس کارلسن قهرمان شترنج جهان را برای دانلود شما قرار داده ایم. در این فایل با فرمت PGN تعداد 1037 بازی شطرنج مگنوس کارلسن که در سالهای 2014 الی 2019 انجام داده است قرار داده شده.شما می توانید با …