سرگیی کاریاکین فاتح ابر تورنمنت نروژ شد

استاد بزرگ شطرنج روسیه  سرگیی کاریاکین سال گذشته نیز در همین تورنمنت قهرمان شده بود توانست با 6 امتیاز از 9 بازی دوباره فاتح ابر تورنمنت استاد بزرگان شطرنج جهان شود.او توانست دو بازی اخر را با پیروزی به پایان ببرد.پس از او مگنوس کارلسن …