مسابقه دو جانبه شطرنج هیکارا ناکامورا با دیوید ناوارا

یک دوره مسابقه شطرنج دوستانه در پراگ پایتخت کشور چک بین ناکامورا دارنده رتبه ۷ رنکینگ جهان با دیوید ناوارا از جمهوری چک دارنده رنکینگ ۲۶ جهان در رتبه بندی فیده از تاریخ ۶ ژوئن الی ۱۱ ژوئن برگزار گردید.دو بازی اول و دوم را …