مسابقه چهار جانبه زوریخ 2013

در یک جدول بسته در کاتاگوری 21 چهار شطرنج باز برتر جهان از جمله دو قهرمان شطرنج جهان  ویشی آناند و ولادمیر کرامنیک و بوریس گلفاند و کاروانا  در جدول دو دوری با یکدیگر به مبارزه خواهند پرداخت. در مسابقه بلیتس که قبل از مسابقه …