مسابقه جام فروردین فدراسیون شطرنج

مسابقه جام فروردین فدراسیون شطرنج از 24 تا 30 فروردین با شرکت 127 نفر در 9 دور با سرداوری داور بین المللی عبداله مصلحی و داوری بهنام فرد بهبهانی برگزار شد که در پایان استاد بزرگ اصغر گلی زاده با 8 امتیاز قهرمان شد. استاد …