دومین دوره مسابقات شطرنج جام بهین باز آفرین البرز

دومین دوره مسابقات شطرنج آزاد بین المللی جام «بهین بازآفرین البرز» با حضور قریب به 260 شرکت کننده از کشورهای ایران، اسپانیا، ارمنستان، بلژیک، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، عراق و لیتوانی در تهران برگزار شد که در پایان “امید نوروزی” استاد بزرگ جوان کرمانی کشورمان با …