پایان مسابقات آزاد بین المللی نخجوان

رقابت های شطرنج آزاد بین المللی معتبر نخجوان در سه جدول مختلف و با حضور شطرنج بازانی از کشورمان برگزار شد. در جدول اول این دوره از مسابقات، ۵۲ شرکت کننده متشکل از ۴۰ شطرنج باز عنوان دار از کشورهای جمهوری آذربایجان، ایران، اسپانیا، روسیه، اوکراین، ترکیه و …