موسویان قهرمان مسابقات سریع گلستان

مسابقات شطرنج سریع «جام گرگان» استان گلستان با حضور قریب به 90 شرکت کننده از استان های گلستان، گیلان، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران، البرز و سمنان برگزار شد که در پایان استاد بین المللی “سیدحامد موسویان” از گیلان با کسب 7.5 امتیاز به لطف امتیازشکنی بهتر به مقام قهرمانی رسید. …