مجموعه بازیهای شطرنج گامبی شاه

در لینک زیر مجموعه بازیهای گامبی شاه که یکی از تند و تیز ترین واریانت های شطرنج می باشد شامل 2000 بازی گامبی شاه که بین انجین های شطرنج انجام شده است بین سالهای 2007 الی 2014 را برای دانلود شما قرار داده ایم.فرمت فایل …