مجموعه بازیهای مگنوس کارلسن ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶

در لینک زیر مجموعه بازیهای شطرنج مگنوس کارلسن قهرمان شطرنج جهان که بین سال های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶ انجام شده است را برای شما قرار داده ایم. این مجموعه شامل ۲۲۳ بازی فکری و سریع و بلیتس می باشد. برخی بازیها با تفسیر اساتید بزرگ …