ماهنامه شطرنج شماره 313 منتشر شد

ماهنامه شطرنج شماره 313  فروردین 1396 منتشر شد. در این شماره  می خوانید: شطرنج قهرمانی کشور، پرهام مقصودلو پر افتخار تر از همیشه قلعه و حمله آرژانتینی،حربه ایی خطرناک در دفاع پیرک ترکیب های مبتنی بر قطر مثال هایی عملی از وسط بازی دفاع اسلاو…

ادامه