پرنیان قمی فاتح مسابقه بلیتس روز معلم باشگاه شترنج نوین

پرنیان قمی نفر دوم از راست  ردیف اول به مناسبت روز معلم یکدوره مسابقه بلیتس در محل باشگاه شترنج نوین رشت با شرکت 60 شترنجباز در 9 دور برگزار گردید. که در پایان نوجوان خوشفکر پرنیان قمی یازده ساله در حضور بزرگان و شترنجبازان با …

پایان مسابقات آزاد بین المللی نخجوان

رقابت های شطرنج آزاد بین المللی معتبر نخجوان در سه جدول مختلف و با حضور شطرنج بازانی از کشورمان برگزار شد. در جدول اول این دوره از مسابقات، 52 شرکت کننده متشکل از 40 شطرنج باز عنوان دار از کشورهای جمهوری آذربایجان، ایران، اسپانیا، روسیه، اوکراین، ترکیه و …