Training for the Tournament Player

در لینک زیر کتاب   Training for the Tournament Player نوشته مارک دوورتسکی و آرتور یوسوپف دو تن از تئوریسین های شطرنج به زبان انگلیسی در 191 صفحه چاپ سال 1993 میلادی با فرمت PDF  را برای دانلود شما قرار داده ایم. Dvoretsky, Mark –…

ادامه