مجموعه بازیهای مگنوس کارلسن 2014 الی 2016

در لینک زیر مجموعه بازیهای شطرنج مگنوس کارلسن قهرمان شطرنج جهان که بین سال های 2014 الی 2016 انجام شده است را برای شما قرار داده ایم. این مجموعه شامل 223 بازی فکری و سریع و بلیتس می باشد. برخی بازیها با تفسیر اساتید بزرگ …