67 دوره قهرمانی شطرنج روسیه 2014

شصت و هفتمین دوره شطرنج قهرمانی روسیه از تاریخ ۴ ژوئن الی ۱۴ ژوئن در شهر بندری ولادی ووستک روسیه برگزار می شود.دیمتری یاکوونکو و موتیلیف به همراه توماشووسکی برترین بازیکنان این دوره می باشند.مسابقات در نه دور و در وقت ۹۰ دقیقه برای چهل …