مهدی انجم روز قهرمان جام چی چست آذربایجان شد

مسابقات جام چي چست  با حضور 85 شطرنجبازو از جمله 33 درجه دار بين المللي از استان هاي آذربايجان غربي،کردستان،همدان، هرمزگان، آذربايجان شرقي،‌تهران، خوزستان و گيلان از تاريخ اول الي ششم آبان  در شهر مياندوآب برگزار شد ودر پايان مهدي انجم روز از آذربايجان شرقي …