پیروزی نایجل شورت بر احسان قائم مقامی

دقایقی پیش رویارویی استادان بزرگ قائم مقامی و نایجل شورت با پیروزی  نایجل شورت دربازیهای سریع و برق آسا در مجموع با پیروزی شورت پایان یافت..شورت  بازیهای برق آسا را هم ۴.۵-۳.۵ به نفع خود به پایان برد. نایجل شورت دربازیهای سریع هم پیروز شد،او …

دومین رویارویی دو جانبه قائم مقامی و نایجل شورت

رویارویی دوجانبه استادان بزرگ قائم مقامی و نایجل شورت در ۱۶ بازی شامل ۴ بازی کلاسیک، ۴ بازی سریع و ۸ بازی برق‌آسا خواهد بود. این مسابقات از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ اسفندماه برگزار خواهد شد.قبلا در سال ۲۰۰۳ نیز این دو بازیکن یک مچ …