آرش طاهباز فاتح جام رمضان فومن 1396

پایان مسابقات شطرنج سریع جام رمضان فومن با قهرمانی آرش طاهباز این مسابقات با شرکت 80 بازیکن شامل یک استاد بزرگ ، یک استاد فیده و 59 بازیکن دارای درجه بین المللی ، طی سه شب و نه دور و با زمان 10 دقیقه به…

ادامه

پرنیان قمی فاتح مسابقه بلیتس روز معلم باشگاه شترنج نوین

پرنیان قمی نفر دوم از راست  ردیف اول به مناسبت روز معلم یکدوره مسابقه بلیتس در محل باشگاه شترنج نوین رشت با شرکت 60 شترنجباز در 9 دور برگزار گردید. که در پایان نوجوان خوشفکر پرنیان قمی یازده ساله در حضور بزرگان و شترنجبازان با…

ادامه