علی فقیرنواز قهرمان جام رمضان فومن

در قسمت آقایان این مسابقات ودررده سنی بزرگسالان، علی فقیرنواز، امیررضا پور رمضانعلی وسید محراب خوشکلام همگی از رشت اول تا سوم شدند.همچنین محمدحسین رمضانی، مانی جاهدی، امیرحسین نجفی وآریا امیدی همگی از رشت نیز مقام نخست رده های سنی پایه را کسب کردند.در قسمت …