دومین رویارویی دو جانبه قائم مقامی و نایجل شورت

رویارویی دوجانبه استادان بزرگ قائم مقامی و نایجل شورت در ۱۶ بازی شامل ۴ بازی کلاسیک، ۴ بازی سریع و ۸ بازی برق‌آسا خواهد بود. این مسابقات از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ اسفندماه برگزار خواهد شد.قبلا در سال ۲۰۰۳ نیز این دو بازیکن یک مچ …