پایان سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی جام خزر 1393

سیزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر روز سه شنبه 28 بهمن با برگزاری دور نهم و پایانی به اتمام رسید. در مهم ترین دیدارهای دور پایانی، استاد بزرگ یاسک استوپا از لهستان مقابل استاد فیده سید خلیل موسوی از ایران به تساوی رسید …