درسا درخشانی قهرمان زیر 20 سال کشور

مسابقه قهرمانی زیر 20 سال دختران کشور با شرکت 17 نفر به سرداوری بهنام فرد بهبهانی از 15 تا 19 بهمن در فدراسیون شطرنج برگزار شد که در پایان 7 دور رقابت، 4 نفر پنج امتیازی شدند و با احتساب پوئن شکنی استاد فیده بانوان …