گزارش دور هشتم قهرمانی کشور آقایان سال 1392

بر روی میز۱، دو رقیب همیشگی و ملی پوش کشورمان یعنی احسان قائم مقامی واصغر گلیزاده پس از تنها ۱۵ حرکت به یک تساوی زودهنگام رضایت دادند تا هر دو بازیکن ۶ امتیازی شوند. روی میز ۲ نیز پویا ایدنی و سید خلیل موسوی به …