گزارش دور هشتم قهرمانی کشور آقایان سال 1392

بر روی میز1، دو رقیب همیشگی و ملی پوش کشورمان یعنی احسان قائم مقامی واصغر گلیزاده پس از تنها 15 حرکت به یک تساوی زودهنگام رضایت دادند تا هر دو بازیکن 6 امتیازی شوند. روی میز 2 نیز پویا ایدنی و سید خلیل موسوی به …