ششمی درسا درخشانی در قهرمانی جوانان جهان 2015

رقابت های شطرنج قهرمانی جوانان کمتر از 20 سال جهان در خانتی مانسیسک روسیه پایان یافت و نماینده ایران توانست با توقف قهرمان مسابقات در رده ششم قرار بگیرد. به گزارش پایگاه نتایج بین المللی شطرنج ، در دور سیزدهم و پایانی بخش دختران درسا …

درسا درخشانی قهرمان زیر 20 سال کشور

مسابقه قهرمانی زیر 20 سال دختران کشور با شرکت 17 نفر به سرداوری بهنام فرد بهبهانی از 15 تا 19 بهمن در فدراسیون شطرنج برگزار شد که در پایان 7 دور رقابت، 4 نفر پنج امتیازی شدند و با احتساب پوئن شکنی استاد فیده بانوان …