دانلود کتاب شطرنج شروع بنونی و بنکو

در لینک زیر کتاب شطرنج اسلحه های خطرناک : بنونی و بنکو نوشته چهار تن از نویسندگان بزرگ شطرنج ریچارد پالیسیر،جان امس،کریس وارد ،گاوین جونز را که به زبان انگلیسی می باشد برای دانلود شما شطرنج بازان قرار داده ایم.نام کتاب به انگلیسی Dangerous Weapons …

دانلود کتاب شطرنج چطور d4 شکست دهیم

در لینک زیر کتاب How To Beat 1.d4  نوشته جیمز ریزیتانو  که توسط انتشارات معروف گامبیت  در سال 2005 میلادی منتشر شده است ، برای دانلود شما شطرنجبازان  قرار داده ایم . این کتاب در 161 صفحه و با فرمت PDF  و به زبان اصلی …

Training for the Tournament Player

در لینک زیر کتاب   Training for the Tournament Player نوشته مارک دوورتسکی و آرتور یوسوپف دو تن از تئوریسین های شطرنج به زبان انگلیسی در 191 صفحه چاپ سال 1993 میلادی با فرمت PDF  را برای دانلود شما قرار داده ایم. Dvoretsky, Mark – …

A Strategic Chess Opening Repertoire for White

در لینک زیر کتاب A Strategic Chess Opening Repertoire for White  نوشته جان واتسون در 274 صفحه چاپ سال 2012 میلادی و به زبان انگلیسی با فرمت PDF  را برای دانلود شما قرار داده ایم.این کتاب به شروع بازیهای که با c4یا d4 شروع می …

دانلود کتاب شطرنج گامبی شاه

در لینک زیر کتاب شطرنج گامبی شاه نوشته جان شاو و به زبان انگلیسی در 687 صفحه با فرمت PDF چاپ سال 2013 میلادی را برای دانلود شما قرار داده ایم.   دانلود کتاب شروع بازی گامبی شاه  King Gambit   3,068

دانلود کتاب The c3 Sicilian

در لینک زیر کتاب شطرنج  شروع بازی سیسیلی C3 را برای دانلود شما گذاشته ایم. این کتاب شطرنج به فورمت PDF و در 113 صفحه نوشته سام کولینز چاپ سال 2007 می باشد. دانلود کتاب شطرنج شروع سیسیلی The c3 Sicilian 2,456