دانلود کتاب شطرنج Play the French

در لینک زیر کتاب شطرنج شروع بازی فرانسه Play the French  نوشته جان واتسون چاپ سال ۲۰۰۳ و در ۲۷۴ صفحه با فورمت PDF  را برای دانلود شما قرار داده ایم. دانلود کتاب شروع بازی فرانسه   ۷۹۲