دانلود مجله شطرنج New in Chess Yearbook 111

در لینک زیر مجله شطرنج نیو این چس شماره 111 به فرمت pdf و به زبان انگلیسی در 258 صفحه چاپ سال 2014 را برای دانلود قرار داده ایم. این مجله هر دو ماه یکبار چاپ می شود.   دانلود مجله شطرنج  New in Chess …

دانلود مجله شطرنج New in Chess yearbook 106

در لینک زیر مجله شطرنج New in Chess Yearbook 106  در 255 صفحه و به زبان انگلیسی در فورمت PDF چاپ سال 2013 را برای دانلود شما قرار داده ایم. این مجله هر دو ماه یکبار منتشر می شود و شامل جدید ترین شروع بازیها …

دانلود New in Chess Yearbook 110

در لینک زیر مجله شطرنج نیو این چس New in Chess Yearbook  شماره 110 چاپ سال 2014 و در258 صفحه و با فورمت PDF به زبان انگلیسی را برای دانلود شما قرار داده ایم.مجله شطرنج نیو این چس هر دو ماه یکبار منتشر و شامل …