بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی فجر مشهد

بيست ودومين دوره مسابقات بين المللي فجر (چهارمين دوره مسابقات بين المللي جام فردوسي) از 10 بهمن ماه با رقابت 200 شطرنج باز از سراسر کشور و همچنين حضور شطرنج بازاني از کشور هاي ارمنستان،آذربايجان و عراق آغاز شد که دورپاياني و اختتاميه اين مسابقات…

ادامه