آرش طاهباز فاتح جام رمضان فومن 1396

پایان مسابقات شطرنج سریع جام رمضان فومن با قهرمانی آرش طاهباز این مسابقات با شرکت 80 بازیکن شامل یک استاد بزرگ ، یک استاد فیده و 59 بازیکن دارای درجه بین المللی ، طی سه شب و نه دور و با زمان 10 دقیقه به …