بازیهای انجین شطرنج Rybka

در زیر لینک بازیهای انجین شطرنج ریبکا با انجین های دیگر شطرنج را آورده ایم.این بازیها از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۳ می باشد.این دیتا بیس شامل ۶۷۰۰۰ بازی از انجین شطرنج ریبکا است بازیها شامل بازیهای فکری و بلیتس می باشد. دانلود بازیها انجین …