دانلود انجین شطرنج Komodo 6

انجین شطرنج Komodo 6 یکی از قویترین انجین های شطرنج می باشد.نسخه جدید ان یعنی Komodo TCEC  در مسابقات انجین های شطرنج توانست قهرمان سال 2013 جهان شود. دانلود انجین شطرنج Komodo 6  MP   موتور شطرنج Komodo TCEC  64 Bit 559