A Strategic Chess Opening Repertoire for White

در لینک زیر کتاب A Strategic Chess Opening Repertoire for White  نوشته جان واتسون در 274 صفحه چاپ سال 2012 میلادی و به زبان انگلیسی با فرمت PDF  را برای دانلود شما قرار داده ایم.این کتاب به شروع بازیهای که با c4یا d4 شروع می …