پایان مسابقات قهرمانی شطرنج کشور

احسان قائم مقامی به شایستگی توانست برای یازدهمین بار قهرمان کشور شود و بار دیگر به همه ثابت کند مرد اول شطرنج ایران است. در پایان این دوره از مسابقات پدیده گیلانی سید خلیل موسوی به مقام نایب قهرمانی دست یافت که جا دارد این…

ادامه

عباس بربری فاتح چهارمین دوره جام دریا شد

عباس بربری شطرنجباز خمامی قهرمان چهارمین دوره جام دریا شد.دورآخراین رقابت ها عصرروز دوشنبه درمحل هیات شهرستان رشت پیگیری شدکه درمیزیک آرش طاهبازتوانست بر سیدمحراب خوشکلام غلبه نماید،درمیزدو آریاامیدی با مهیارمهری مساوی کردو درمیزسه عباس بربری توانست ازسددیگرشطرنجبازخمامی فرهادوطن دوست بگذرد.بدین ترتیب درپایان این رقابت…

ادامه

محدثه علیجانزاده وباز هم افتخار آفرینی

محدثه علیجانزاده بانوی گیلانی حاضر در مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا که همیشه برای این استان افتخار آفرینی نموده است این بار هم با کسب یک مدال نقره در بخش سریع و یک مدال برنز در بخش فکری این مسابقات مایع سربلندی کشورمان و…

ادامه