Training for the Tournament Player

در لینک زیر کتاب   Training for the Tournament Player نوشته مارک دوورتسکی و آرتور یوسوپف دو تن از تئوریسین های شطرنج به زبان انگلیسی در 191 صفحه چاپ سال 1993 میلادی با فرمت PDF  را برای دانلود شما قرار داده ایم. Dvoretsky, Mark – …