۶۷ دوره قهرمانی شطرنج روسیه ۲۰۱۴

dmitryjakovenkoشصت و هفتمین دوره شطرنج قهرمانی روسیه از تاریخ ۴ ژوئن الی ۱۴ ژوئن در شهر بندری ولادی ووستک روسیه برگزار می شود.دیمتری یاکوونکو و موتیلیف به همراه توماشووسکی برترین بازیکنان این دوره می باشند.مسابقات در نه دور و در وقت ۹۰ دقیقه برای چهل حرکت به اضافه ۳۰ دقیقه برای بقیه بازی به اضافه ۳۰ ثانیه برای هر حرکت برگزار می گردد.همچنین ۶۴ مین دوره شطرنج قهرمانی روسیه بانوان نیز در حال برگزاری می باشد.