مسابقه جام فروردین فدراسیون شطرنج

مسابقه جام فروردین فدراسیون شطرنج از ۲۴ تا ۳۰ فروردین با شرکت ۱۲۷ نفر در ۹ دور با سرداوری داور بین المللی عبداله مصلحی و داوری بهنام فرد بهبهانی برگزار شد که در پایان استاد بزرگ اصغر گلی زاده با ۸ امتیاز قهرمان شد. استاد …