۳۸ ایرانی در فهرست ۴۸ نفره مسابقات شطرنج جوانان آسیا

مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان آسیا در حالی برگزار می شود که بیش از نیمی از شرکت کنندگان در آن ایرانی هستند.به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای ۱۱ تا ۲۱ اردیبهشت ماه در دو بخش آزاد و دختران به میزبانی ایران و در شیراز برگزار می شود.

هر فدراسیون ملی می تواند دو سهمیه در این مسابقات داشته باشد. سایر بازیکنان متقاضی از هر کشور هم می توانند با هزینه شخصی در رقابت ها شرکت داشته باشند. نفرات اول تا سوم مسابقات جوانان آسیا در سال ٢٠١٦ همراه با قهرمان نوجوانان زیر ١٨ سال ٢٠١٦ به صورت مستقیم سهمیه حضور در این مسابقات را دارند.در مجموع این دوره از مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان آسیا با حضور ۴۸ بازیکن برگزار می شود. در این فهرست ۳۸ بازیکن به نمایندگی از کشورمان در رقابت ها شرکت دارند.

مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان آسیا در ۹ دور و به روش سوئیسی برگزار می شود. در پایان این رقابت ها سه بازیکن ایرانی( در هر دو بخش آزاد و دختران) که بهترین نتیجه را کسب کند به مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان ٢٠١٧ در ایتالیا اعزام می شود.