یک بازی از پرهام مقصودلو پر انرژی و خستگی ناپذیر !

Maghsoodloo,Parham (2656) – Leko,Peter (2674) [A15] Biel 2019 

کامنت‌ها بسته شده‌اند.