گفتگوی فرزین و شاهرخ

رابطه علمی بتن و شترنج

پس از سال ها یا شاید هم 15 الی 16 سال هوس کردم سری به پارک شهر رشت بزنم و لحظاتی در طبیعت آنجا استراحت بکنم و از فضای دلپذیرش بهره ببرم.در پارک روی یکی از صندلی ها به تنهایی نشستم و برای خودم یاد گذشته ها افتادم ,زمانی که بچه بودیم با دوستان به اینجا می آمدیم و فوتبال بازی می کردیم در قسمت انتهایی پارک که راهرویی از درختان بود و تیر دروازه ما هم دو درخت در دو طرف بود و زمین فوتبال ما هم محیطی گرد داشت که اینک جایش را به شهر بازی داده است با آهن پاره هایی سر هم. نمیدانم سازندگان آن موقع این شهر بازی در سرشان چه می گذشت  حتما می خواستند یک دیزنی لند کوچک درست کنند. خلاصه در همین موقع دو مرد مسن نزدیک 60 یا 65 ساله که باهم در حال گفتگو بودند روبروی من در صندلی دیگر نشستند  و من غرق افکار و یاد گذشته های این پارک شهر بودم . انها هم مشغول صحبت های خودشان بودند نه بلند و نه کم صدا , بهر حال صدایشان را کم و بیش می شنیدم . نا گهان کلمه شترنج به گوشم خورد و من گوشهایم تیز شد و از افکار و خاطرات گذشته به زمان حال آمدم.آن دو نفر بنظر همسن می آمدند.یکی رو به آن دیگری کرد و گفت : شاهرخ جان  می خواهم نوه ام را ببرم شترنج یاد بگیرد و دیگری گفت : فرزین  جان چه فراوان کلاس و باشگاه  و مدرسه شترنج, الان همه جا مثل قارچ باشگاه شترنج زدند. چه اسمهای جالبی اسمهایشان هم شترنجی بود. فرزین گفت : نه , یکی باشه که  از بتن سر رشته داشته باشه و تازه استاد و مربی شترنج هم باشه.!! شاهرخ گفت : آقا چه ربطی داره چرا پرت و پلا میگی . شترنج چندتا کتاب می خواد و یک مربی و کمی استعداد و پشتکار. فرزین گفت : نه دیگه خوب فکر نکردی و حساب همه جا را نکردی, الان ارتباطش را برات میگم. اگه بتن نبود این ساختمان های امروزی هم نبود و این شهر های کوچک و بزرگ هم نبود اصلا همه چی ما در این تمدن شهری به بتن ربط دارد. سد سفیدرود با چی ساختن ؟  ساختمان هیات شترنج و باشگاه های شترنج با چی ساختن ؟ با آجر و میله گرد و بتن. چاپخانه ها را با چی ساختن ؟ با آجر و آهن و بتن. اگر بتن نبود چاپخانه ایی هم نبود که کتاب شترنج چاپ بکنه. پل گلدن گیت را با چی ساختن ؟ با بتن و میله گرد .  مدارس شترنج باتوینیک در شوروی سابق با چی ساختن ؟  با بتن. خلاصه شاهرخ جان همه چی امروزه  در نهایت به بتن ختم میشه. واسه همین هم دنبال کسی میگردم که علاوه بر شترنج از بتن هم سر رشته داشته باشه تا بتونه پایه شطرنج نوه ام را محکم بکنه. با شنیدن این صحبت ها من هم به فکر فرو رفتم . صحبت های عجیبی بود ولی واقعیت داشت. تا بحال از این منظر به شترنج و بتن نگاه نکرده بودم . موضوع ارتباط شترنج و بتن که اگر در جایی عنوان می شد همه  ممکن بود اول فکر کنن بی ربط و مهمل به نظر بیاید . اینک ارتباط علمی و تنگاتنگی بین شترنج و بتن برقرار بود. خلاصه آن دونفر بلند شدن و دوباره مشغول قدم زدن شدن و همانطور در حال گفتگو بودند. من هم پیش خودم به فکر فرو رفتم  پیدا کردن کسی که از بتن سررشته داشته باشه  و هم مربی شترنج باشه مثل پیدا کردن دو قلو در کره مریخ بود.!! تازه یاد اهرام ساخته شده در مصر افتادم  حتما آن اهرام هم با بتن ساخته شده بود .(نظریه ایی هست که که عنوان می کند اهرام سه گانه مصر از نوعی بتون بسیار پیشرفته ساخته شده است ). صحبت های فرزین خان عجیب مرا به فکر انداخت پس به خانه آمدم و گفتم در اینترنت جستجویی بکنم شاید مطلبی در این باره پیدا کردم. ابتدا به سیستم آب دوغ خیاری جامع فدراسیون شترنج سری زدم ولی انجا فقط عنوان یا بازیکن یا مربی بود یا داور و یک عدد . همه ما در ایران یه عدد هستیم و هویت ما را آن عدد مشخص می کنه .خلاصه تخصص دوم اشخاص در این سیستم به اصطلاح جامع نیامده بود . گفتم سری به سایت فیده بزنم ولی انجا هم فقط با یک سری اعداد روبرو شدم و دریغ از تخصص افراد.هر چه در اینترنت بیشتر می گشتم کمتر چیزی پیدا می کردم . دریغ از یک مقاله حتی چند کلمه ایی درباره بتن و شترنج. گفتم در اشعار بزرگان بگردم شاید چیزی یافتم  بعد یادم آمد اصلا آنزمان بتن نبود تازه تاریخچه بتن به 150 سال قبل بر می گردد. پس گفتم این چند کلمه را بنویسم  شاید دری باشد که پس از من دیگران به این مسئله به این مهمی بیشتر بپردازند.واقعا چرا شترنج بازان نباید از کسانی که در بتن و بتن ریزی سررشته دارند استفاده شایان بکنن. به همین مناسبت طبع شعری من هم گل کرد و ذوق زده شدم و اشعاری در این باب سرودم.

سخن می گفتند شاهرخ و فرزین
یاد دهم شترنج به نوه ام چو فرزین
می گشت بهر استاد شترنج او
افزون باشد هم عالم بتن او
بسی نایاب بود در این دهر
عالم شترنج و بتن در این دهر
تا که پایه نوآموزش محکم گردد
در نهایت استاد بزرگ گردد
اینک می گفت شاهرخ به فرزین
نیست رابطه شترنج و بتن در زمین
پاسخ شنید، از بتن باشد این تمدن
از بتن باشد شهر و عمارت این تمدن
گر نباشد این بتن در میان
هیات شترنج نیز نبود در میان
ابنیه هست از بتن در شهر
پل و جاده و خانه در شهر
از بتن هست پایه شترنج
بی بتن نباشد استاد شترنج
آنکه دارد از بتن سررشته
بسازد هیات شترنج چو فرشته