گزارش هشتمین دور قهرمانی جهان سال 2013

مگنوس کارلسن،‌ مدعي عنوان قهرماني جهان و مرد شماره يک فهرست درجه بين المللي فيده،‌ با تغيير استراتژي گشايشي خود اين بار حرکت 1.e4را انتخاب کرد.

کارلسن که نشان داده با مهره سفيد علاقه چنداني به وارد شدن در آخر بازي برلين را ندارد تصميم گرفت در حرکت پنجم حرکت کمتر رايج  5.Re1را بازي کند.ساختار پياده اي حاصل شده قرينه است اما سوارهاي بيشتري در صفحه باقي مي مانند.

تنها دو ماه پيش کارلسن وضعيت مشابهي را با مهره سياه مقابل هيکارو ناکامورا در سنت لوئيس تجربه کرد. در سال 2010 کارلسن و آناند اين سيستم را با همين رنگ مهره ها در کريستانساند و نانجينگ آزمايش کرده بودند.تمام اين بازي ها مساوي شده بودند.

پس از تعويض هاي فراوان در ستون e،‌بازي در حرکت سي و سوم با تساوي پايان يافت.نکته جالب اين بود که  کارلسن تنها 20 دقيقه زمان رابراي کل بازي صرف کرد. در حال حاضر نتيجه کلي رويارويي 5-3 به نفع کارلسن مي باشد.

هر دو بازيکن پس از بازي بلافاصله مورد آزمايش دوپينگ قرار گرفتند و و همين امر باعث شد تا کنفرانس مطبوعاتي پس از بازي دو بازيکن با اندکي تاخير برگزار شود. اين آزمايش توسط دکتر يانا بلين انجام شد .فيده که عضو کميته بين المللي المپيک مي باشد ، آزمايش هاي دوپينگ را از المپياد 2002 بلد آغاز کرده است.